artsdiary.co.nz TM

m3

Fresh Gallery Ōtara - Huriana Kopeke-Te Aho - Te Whare o Uenuku - 11/11/2023


USE OF ARTSDIARY PHOTOS

 

© 2023 Sait Akkirman, including all photographs.

digital print | acrylic and ink on paper | video

a23111018
a1
a2
a3
a4
a5
a6
Whaiaipo1
a8
a9
a7
aManaTakatapui1
bManaTakatapui1
a10
aManaia1
bAniwaniwa
a11
aKarakia1
bUenuku
a12
Papahou1